Những lưu ý trước khi điều hòa ngừng sử dụng lâu dài