Post Tagged with: "đúng cách"

Dùng điều hòa không khí đúng cách trong ngày nóng

Dùng điều hòa đúng cách

Tháng đầu hè, tiền điện nhà chị Giang (Từ Liêm, Hà Nội) đã vọt lên tận một triệu đồng, trong khi các tháng trước chỉ bằng một nửa. Chị tưởng bị “câu” điện, nhưng hóa ra là do sử dụng điều hòa không đúng cách. Dù là mùa hè nhưng […]

Read more